Kategória archívumok: Hírdetmény

Berkesz Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretében a Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése Berkesz községben-2022 című, MFP-OJKJF/2020 kódszámú felhívásra, melynek keretében 5.931.980.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt címe: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése Berkesz községben, projekt azonosító: 3345523085.

Tisztelt Lakosok! 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet alapján az alábbi rendelkezéseket hoztak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről. 2020.11.11. napján hatályba lépett. Kormányrendelet

  Berkesz Község Fotó- és Rajzpályázat – Természet fotó – Berkesz Ebben a szekcióban természetfotó bármely fotográfiai eljárás felhasználása a természettudomány összes ágának ábrázolására – az antropológia és a régészet kivételével – oly módon, hogy egy jól tájékozott vagy képzett személy képes legyen azonosítani a kép tárgyát és igazolni tudja annak tisztességes bemutatását. Ezek is mi vagyunk – Természet, ember és Berkesz Ebben a szekcióban olyan fotókat és rajzokat várunk, amelyek az ember és a természet kapcsolatát, szépségét, értékét és hibáit mutatják be, továbbá sajátos, művészi szemszögből láttatják, érzékeltetik az ember természettel való kapcsolatát. Ebbe beletartozhatnak a pozitív példák, de az olyan alkotások is, ami sokkolók, figyelemfelkeltők és elgondolkodtatók. Berkesz lakói – Emberábrázolás, portré Ebben a szekcióban kép és rajz elsődleges témája az ember legyen. Az arcképeket, egész alakos vagy több emberes felvételeket környezetükben egyaránt várunk. Hogyan érintette családomat Trianon? – Szabad asszociáció Ebben a szekcióban olyan fotókat és rajzokat…

Bővebben

2015. augusztus 13-án zárult a Berkesz Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/F/14-2014-0302 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztés Berkesz Községben” című projektje, mely keretében Berkesz Község Polgármesteri Hivatalának épületének energetikai korszerűsítése, mintegy 31,5 millió forintból valósult meg. A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt a céljuk, amely során az épület energiafelhasználása és fenntartási költségei jelentősen csökkenek. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületére 5 kW teljesítményű, 20 táblás napelemes rendszer került telepítésre, ami a villamos energia ellátásának kb. 70%-át biztosítja. Emellett megvalósult az épület nyílászáróinak cseréje és 10 cm-es hőszigetelés az intézmény teljes homlokzati felületére. A fűtési rendszer is korszerűsítésre került. A konvektoros fűtést központi fűtéssé alakították át. A projekt az energiatakarékosság mellet a környezetre is jótékony hatással bír. Hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 32,86 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 17,68 GJ-lal nő. Berkesz község vezetősége a sikeres projekt után…

Bővebben

HIRDETMÉNY

az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes
képviselőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságaés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ javaslata alapján -2015. április 16-án (csütörtök) 8.00 -19.00 óra és 2015. április 17-én (péntek) 8.00 -18.00 óra között kerül sor.

Bővebben

6/6