Ismételt eljárás ajánlati felhívás: Ajánlattételi dokumentáció_Egészségház Ajánlattételi felhívás Egészségház Árazatlan költségvetés_Építési munkák A tervdokumentáció a következő linken érhető el: https://drive.google.com/open?id=1gdag96RCkAkIpjeOUyIfoXXvWRvJMloJ

A helyi adó rendeletek az alábbi linken érhetőek el: https://hakka.allamkincstar.gov.hu/Adohatosag.aspx?ID=94487

Tájékoztató 2017. évi 3. rendelet Berkesz telepítési tanulmányterve 1-11. oldal Berkesz telepítési tanulmányterve 12-22. oldal

Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységekről Berkesz Község területén

2015. augusztus 13-án zárult a Berkesz Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/F/14-2014-0302 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztés Berkesz Községben” című projektje, mely keretében Berkesz Község Polgármesteri Hivatalának épületének energetikai korszerűsítése, mintegy 31,5 millió forintból valósult meg. A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt a céljuk, amely során az épület energiafelhasználása és fenntartási költségei jelentősen csökkenek. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületére 5 kW teljesítményű, 20 táblás napelemes rendszer került telepítésre, ami a villamos energia ellátásának kb. 70%-át biztosítja. Emellett megvalósult az épület nyílászáróinak cseréje és 10 cm-es hőszigetelés az intézmény teljes homlokzati felületére. A fűtési rendszer is korszerűsítésre került. A konvektoros fűtést központi fűtéssé alakították át. A projekt az energiatakarékosság mellet a környezetre is jótékony hatással bír. Hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 32,86 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 17,68 GJ-lal nő. Berkesz község vezetősége a sikeres projekt után…

Bővebben

 Belterületi vízrendezés valósult meg Berkesz településen uniós támogatással Berkesz, 2014. szeptember 12. Befejeződött a ”Berkesz település belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” elnevezésű ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0014 számú projekt megvalósítására. A 327.707.371 Ft összköltségvetésű fejlesztéshez az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította a pénzügyi forrásokat. Berkesz Önkormányzatának több éves előkészítő munkája és eredményes pályázata után 2013. szeptember hónapban indult el a kivitelezés, melynek eredményeként ez év szeptember közepére elkészült a teljes beruházás. A településen évek óta gondot jelentett az esővizek megfelelő elvezetése, elhelyezése. A csapadék- és belvíz jelentős kárt okozott a belterületeken lévő lakó- és egyéb ingatlanokban, valamint a mezőgazdasági területeken. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a 100%-os pályázati forrásból több mint 12 kilométer vízelvezető árok építését, felújítását, továbbá csapadéktározó kialakítását, műtárgyak építését, felújítását, nagy kapacitású mobil szivattyúk beszerzését sikerült megvalósítani, amelynek eredményeként belterületi lakóingatlanok és hozzávetőlegesen 160 ha külterületi ingatlan csapadék- és belvíz elleni védelme rendeződött hosszú távon.    …

Bővebben

husvet

 Kellemes húsvéti ünnepeket kíván! Berkesz Község Önkormányzata nevében Szidor Attila polgármester

HIRDETMÉNY

az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes
képviselőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságaés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ javaslata alapján -2015. április 16-án (csütörtök) 8.00 -19.00 óra és 2015. április 17-én (péntek) 8.00 -18.00 óra között kerül sor.

Bővebben

marcius 15

   BERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tisztelettel meghívja az érdeklődőket
Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulójának ünnepi rendezvényére

Bővebben

40/41