Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztató

Igazgatási szünet elrendeléséről

 

Tájékoztatom Berkesz község lakosságát, hogy Berkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kormány felhatalmazása alapján 67/2022.(XI.24.) számú határozatával az Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről döntött.

A szünet idején az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal /Rákóczi u. 7./ az országos energia veszélyhelyzet miatt zárva tart.

 

Az igazgatási szünet időtartama:

2022. december 22. /csütörtöktől/ – 2023. január 06. /péntekig/

Igazgatási szünetet megelőző utolsó munkanap:                     2022. december 21. /szerda/

Igazgatási szünetet követő első munkanap:                           2023. január 09.     /hétfő/

A 2023. januári bérek és szociális támogatások kifizetése az igazgatási szünet alatt is folyamatos.  Ennek időpontjáról az érdekelteket értesíteni fogjuk.

Anyakönyvi ügyben /pl. születés, halálozás/ügyintézés az alábbi telefonszámon keresztül történhet: 30/544-34-29

Egyéb halaszthatatlan ügyben kérjük, az alábbi e-mail-címen kezdeményezzenek ügyintézést:

berkesz@berkesz.hu

Közlöm továbbá, hogy önkormányzatunknál az igazgatási szünet elrendelése az energia- és költségtakarékosság mellett azért is volt szükséges, mert a kormányzati partnerintézmények /pl. Kormányablak, Kormányhivatal, Munkaügyi Központ, Magyar Államkincstár/ fenti időpontban szintén igazgatási szünetet tartanak!

 

Dajka Imre sk.

jegyző